Місія


Україна проголосила інтеграцію до ЄС своєю стратегічною метою. Ключовою умовою для здійснення цієї мети є повага до прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин, забезпечення толерантності та недискримінації. Досягнення цієї мети можливе лише шляхом поєднання зусиль держави, політиків, ЗМІ, недержавного сектору, громадян.

Суспільство, де кожен має право бути самим собою, де немає переслідувань або утисків через національність, мову чи релігію, є єдино можливим природнім середовищем існування людини. Прагнення до такого суспільства є постійним, як постійними є і виклики, що стоять на перешкоді: нетерпимість, ксенофобія, антисемітизм, гендерна нерівність. Для їх подолання мало проголошених державою та закріплених у Конституції базових норм і цінностей. Потрібна щоденна увага до рецидивів неповаги прав людини, дослідження їх причин, тенденцій розвитку, опрацювання методів нейтралізації, здійснення кроків та акцій, що дозволять наблизитись до суспільства, вільного від нетерпимості. Ігнорування проявів ксенофобії, самозаспокоєння існуючим рівнем суспільної толерантності лише сприятиме зростанню негативних тенденцій, що рано чи пізно можуть набрати екстремістських форм.

Україна, яка знаходиться на перетині цивілізацій і є унікально багатомовною та багатоконфесійною країною, є значно більш вразливою до негативних глобальних процесів ніж моноетнічні країни. Спалахи нетерпимості, які у Франції призводять до спалених автомобілів, а у Китаї – до умисного зараження хворобами, в Україні можуть мати набагато драматичніші наслідки. В Україні потрібна щоденна робота по знешкодженню навіть найдрібніших побутових проявів нетерпимості. Потрібна система взаємодії держави та суспільства, за якої будь-який прояв нетерпимості, тим більше – екстремізму, викликав би суспільне відторгнення та засудження. Потрібен форум для досліджень й усестороннього аналізу ситуації навколо прав людини, опрацювання засобів запобігання екстремізму та ксенофобії. Потрібен майданчик для обговорення цих проблем і шляхів їх вирішення не лише в Україні, а й у регіоні Східної Європи, якщо потрібно – на всьому європейському континенті.

Саме таким форумом має стати Інститут прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії. Створений групою громадських активістів, політиків, дослідників і просто небайдужих людей, Інститут дозволить об’єднати найкращий світовий досвід захисту прав людини з практичними проектами запобігання екстремізму та ксенофобії. Інститут надасть реальну оцінку ситуації з правами людини в Україні та регіоні, скоординує державні, громадські, приватні інституції для найбільш ефективного захисту людської гідності. Під керівництвом Стратегічної Ради, до якої ввійшли провідні українські та європейські політики, дослідники та державні діячі, Інститут стане опорою для зусиль з метою створення простору толерантності і терпимості в Україні та регіоні.