Концепція


Інститут прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії – недержавна неприбуткова науково-просвітницька організація, яка має на меті сприяти досягненню відповідності фундаментальних прав і свобод людини в Україні найвищим європейським стандартам. Інститут проводить дослідження та аналіз ситуації навколо дотримання прав людини і здійснює проекти з метою запобігання порушень цих прав, прав етнічних, релігійних та інших меншин, появі й поширенню екстремізму та ксенофобії в Україні, а також у регіоні Центрально-Східної Європи.

Напрямки діяльності:

1.Дослідження стану прав людини, національних, мовних, релігійних та інших меншин, аналіз основних проблем і тенденцій, підготовка й оприлюднення регулярних звітів; проведення соціологічних досліджень ситуації з правами людини та меншин;

2.Вивчення причин появи релігійної, расової, етнічної нетерпимості, її форм та тенденцій, дослідження екстремістських радикальних течій, опрацювання засобів їх упередження;

3.Проведення аналізу та порівняння законодавчого і практичного забезпечення прав людини та меншин в Україні, Росії, США, країнах ЄС, Близького Сходу, інших регіонів, вивчення й обмін досвідом;

4.Міжетнічний та міжконфесійний діалог, забезпечення належної представленості національних і релігійних меншин у органах державної влади, політичних партіях та громадських організаціях;

5.Публічне обговорення питань терпимості, толерантності, здійснення проектів з метою створення простору толерантності, терпимості в Україні та регіоні Центрально-Східної Європи; проведення тренінгів з метою упередження порушень прав людини, поширення знань щодо реакції та дій громадян під час проявів ксенофобії та нетерпимості.

Засновником Інституту є народний депутат України О. Б. Фельдман.