Соціологічні дослідження

24 червня 2011

Резюме звіту за темою: «Регіональна толерантність та екстремізм в Україні»

При цитуванні чи іншому використанні матеріалів звіту посилання на сайт www.ihrpex.org є обов’язковим. Будь-яке копіювання чи відтворення даного тексту або його частини в тій чи іншій формі з будь-якою метою крім приватного використання без письмової згоди на це МГО «Інститут прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії» є незаконним

Червень 2011

 

Інститут прав людини і запобігання екстремізму

та ксенофобії  (IHRPEX)

Київський міжнародний інститут соціології

 Резюме звіту за темою: “РЕГІОНАЛЬНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ

  КОРОТКИЙ ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) в рамках співробітництва з Інститутом прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС) провів у червні 2011 року репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення України. Запитання, які вивчалися у перебігу дослідження, були присвячені проблемі екстремізму та регіональної толерантності в Україні. Наведений звіт присвячений викладенню результатів цього дослідження.

Опитування проведено методом особистого інтерв’ю (обличчям-до-обличчя),  опитано 2040 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у 110 різних населених пунктах (селах, селищах міського типу та містах всіх областей та Криму, а також у Києві), за чотириступеневою стохастичною на кожному ступені вибіркою.           

Вибірка розроблена на основі випадкового відбору поштових дільниць по всій Україні (в усіх 24 областях України та в АР Крим). Процес побудови вибірки заснований на випадковому відборі вулиць, будинків та квартир у межах кожної поштової дільниці. Завершальним етапом є випадковий відбір респондентів у домогосподарствах.  

Статистична похибка вибірки з ймовірністю 0.95 не перевищує

          2,3% - для показників близьких до 50%,

          2,0% - для показників близьких до 25% та 75%,

          1,5% - для показників близьких до 12% та 88%,

          1,0% - для показників близьких до 5% та 95%, 

          0,5% - для показників близьких до 1% та 99%,

          0,2% - для показників близьких до 0,2% та 99,8%.

 (Наведені теоретичні величини статистичної похибки без врахування дизайн-ефекту; для переважної більшості показників вплив дизайну застосованої в опитуванні стохастичної вибірки підвищує похибку не більше ніж у 1.5 рази). 

РЕГІОНАЛЬНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Майже половина мешканців України (44%) вважають, що в Україні немає таких регіонів, де б населення мало цілковито відмінні політичні погляди. 11% дорослих мешканців України таким регіоном назвали Галичину, 7% – Донбас, 5% – Буковину. Порівняно з лютим 2011 року кількість тих, хто називав той чи інший регіон не змінилася.

Мешканці Заходу України частіше називали території Південної і Східної України (18% мешканців Заходу назвала Донбас, 9% – Крим), а мешканці останніх двох регіонів – Західну Україну (23% мешканців Південного регіону і 31% мешканців Східного регіону назвали одну з територій Західної України). Мешканці Центральної України в приблизно однаковій мірі називали і Західну Україну (14% назвали одну з територій Заходу), і Південну/Східну Україну (11%).

Якщо у лютому 2011 року у Південній Україні 38% респондентів вважали, що існує якийсь регіон, де, на їхню думку, населення має найбільш відмінні політичні погляди, то у червні 2011 року кількість таких респондентів зменшилася до 27%. Натомість на Сході України кількість таких людей збільшилася  – з 28% до 35%. Також на Сході України з 15% до 21% збільшилася кількість тих, хто назвав Галичину.

Більшість мешканців Західної України (59%), які назвали один з регіонів Півдня/Сходу, дотримуються думки, що погляди більшості жителів Півдня/Сходу гальмують перетворення України в сучасну європейську державу. Також майже половина мешканців (42%), вважають, що їхні мешканці мають близькі до сталінізму погляди. Стільки ж людей висловлюють думку, що їхні погляди небезпечні для цілісності України. Проте, порівняно з лютим 2011 року простежується тенденція до зменшення кількості мешканців Заходу, які дотримуються такої думки. До того ж лише 6% заперечили право мати свої погляди і лише 12% висловили думку, що життя в Україні без названих регіонів було б кращим.

Мешканці Центральної України, які назвали одну з територій Півдня/Сходу, у цілому, не вважають, що їхні мешканці мають близькі до фашизму або сталінізму погляди. Втім, 40% переконані, що погляди більшості жителів Півдня/Сходу гальмують перетворення України в сучасну європейську державу. Важливо відмітити, що порівняно з лютим простежується тенденція до зменшення кількості тих, хто вважає погляди мешканців Півдня/Сходу небезпечними для цілісності України (з 44% до 29%). Позитивним показником є відносно невелика кількість тих, хто заперечує право мати свої погляди (7%), і тих, хто вважає, що життя без названих регіонів було б кращим (13%).

Мешканці Центрального регіону, які назвали одну з територій Заходу, також, здебільшого, не вважають, що їхні погляди близькі до фашизму або сталінізму (хоча 28% таки вважають погляди близькими до фашизму). Найбільшу кількість таких мешканців турбує те, що їхні погляди можуть бути небезпечними для цілісності України (46%) і що їхні погляди гальмують перетворення України в сучасну європейську державу (35%). Причому кількість тих, хто дотримується цих поглядів, має тенденцію до зростання порівняно з лютим 2011 року – тоді погодилися відповідно 34% і 13%. Також кожен п’ятий (19%) вважає, що без названого регіону було б краще жити. Водночас простежується позитивна тенденція зменшення кількості тих, хто заперечує право мати свій погляд, – з 28% до 4%.

Мешканці Південного регіону, які назвали одну з територій Заходу, вважають, що їхні погляди близькі до фашизму (69%), небезпечні для цілісності України (75%) та гальмують перетворення України в сучасну європейську державу (51%). Причому майже половина (43%) висловила думку, що без названого регіону життя в Україні було б кращим. Втім, водночас лише 10% заперечили право мати власні погляди. Порівняно з лютим 2011 року помітно зросла регіональна нетолерантність. Так, з 34% до 69% зросла кількість тих, хто вважає, що погляди мешканців Заходу близькі до фашизму, з 28% до 51% – кількість тих, хто вважає, що погляди гальмують перетворення України в сучасну європейську державу, з 20% до 43% – кількість тих, хто вважає, що життя в Україні без названого регіону було б кращим, з 58% до 75% – кількість тих, хто вважає, що погляди небезпечні для цілісності України.

Вельми велика кількість мешканців Східної України, які назвали одну з територій Заходу, вважають, що погляди їхніх жителів близькі до фашизму (51%), небезпечні для цілісності України (68%), гальмують перетворення України в сучасну європейську державу (43%). Третина опитаних (32%) взагалі вважає, що життя в Україні було б краще без названого регіону. Порівняно з лютим 2011 року простежується тенденція до зростання кількості тих, хто вважає погляди мешканців Заходу небезпечними для цілісності України (з 50% до 68%).

Якщо аналізувати оцінку поглядів мешканців названих регіонів без прив’язки до місця проживання респондента, то ми отримуємо подібні результати. Так, рівень нетолерантності стосовно регіонів Заходу є помітно вищим. Також якщо рівень нетолерантності до регіонів Півдня/Сходу майже не змінився порівняно з лютим 2011 року, то стосовно Заходу він помітно зріс.

Інтегральний індекс регіональної нетолерантності (розрахований для тих, хто має уявлення про найбільш політично опозиційний до них регіон), який змінюється від 0 (толерантність) до 100 (нетолерантність), станом на лютий 2011 року складає 46.4 і є помітно вищим, ніж він був у лютому 2011 року (39.0). Причому індекс зріс за рахунок зростання рівня нетолерантності саме серед мешканців Сходу і Півдня, які назвали один із регіонів Заходу. Особливо це стосується мешканців Півдня, для яких простежується зростання індексу з 41.0 до 61.3 .

Якщо говорити про окремі регіони, то з насамперед різко зросла нетолерантність до Галичини – з 41.4 до 54.5.

ЕКСТРЕМІЗМ

Лише 8% мешканців України вважають, що немає таких груп, яких людство мало б позбутися. Серед таких груп найчастіше називалися терористи (75%) та наркоторгівці (71%). Також 23% серед таких груп називали гомосексуалів, 20% – ВІЛ-інфікованих, 19% – націоналістів, 17% – ісламістів.

Серед різних за віком категорій населення, а також серед мешканців різних регіонів України і мешканців різних за розміром населених пунктів простежуються, у цілому, подібні погляди з цього питання.

Порівняно з лютим 2011 року відбулися лише незначні зміни у поглядах мешканців України.