Події

9 жовтня 2013

На отримання Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 року подано цикл праць "Політико-правові засади становлення Української державності"

Відродження самобутного культурного життя національних меншин України та релігійних спільнот, їх органічне включення в процеси оновлення та розвитку українського суспільства були б неможливі без створення адекватної нормативно-правової бази. За часи незалежності в цьому напрямку була здійснена колосальна науково-практична робота. Новітній цикл праць "Політико-правові засади становлення Української державності", представлений Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, розкриває деталі та проблеми цього складного, але обєктивно необхідного процесу. Всього опубліковано 25 наукових праць, що стануть в нагоді не лише фахівцям-юристам, але і політикам, громадським діячам, всім, кому не байдужа доля незалежної української держави. Всі видані роботи пройшли процедуру громадського обговорення на засіданні вченої ради Національного університету "Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Бажаємо авторам та всім, хто долучився до цієї корисної праці отримати заслужену ними Державну премію України в галузі науки і техніки 2013 року, а також подальших наукових успіхів та здобутків.  

Рецензія на цикл праць "Політико-правові засади становлення Української державності" народного депутата України О.Фельдмана:

У циклі монографічних праць “Політико-правові засади становлення Української державності ”, поданому на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 року, її автори Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Коваленко А.А., Кресіна І.О., Пархоменко Н.М., Скрипнюк О.В., Стойко О.М., Теплюк М.О., Шаповал В.М., Ющик О.І– відомі вітчизняні вчені, приділили належну увагу проблемам етнонаціонального розвитку нашої країни.

Слід особливо зазначити, що етнонаціональна тематика органічно вписалася у цикл монографічних праць, що стосуються політико-правових засад становлення Української державності. В цьому можна переконатися на прикладі наукового обґрунтування у представленому циклі української ідеї – ідеї нації як спільноти поліетнічної, консолідованої інститутом громадянства, приналежністю до України як до спільної Батьківщини; свідомої своєї політичної мети – побудови незалежної, економічно міцної та соціальної, демократичної, правової держави; об’єднаної спільністю історичної долі, мовою, культурними традиціями, взаємною толерантністю титульного українського етносу та чисельних етнічних груп.

Актуальність представленого циклу монографій є унікальною також і у контексті формування сучасної світоглядно-ціннісної системи як основи консолідації українського суспільства.

З огляду на вищезазначене можна констатувати, що представлений цикл монографічних праць «Політико-правові засади становлення Української державності» є вагомим внеском у процес розбудови держави, сприяє формуванню нових наукових напрямів та розвитку міждисциплінарних досліджень в Україні, дає змогу вивести вітчизняну науку на якісно новий рівень розвитку. Комплексність, ґрунтовність, глибина аналізу найбільш актуальних проблем сьогодення, представлена у цих працях, дає авторському колективу усі підстави для отримання Державної премії України у галузі науки і техніки у 2013 році.

Фельдман О. Б., народний депутат України,

засновник Інституту прав людини і

запобігання екстремізму та ксенофобії